MASA ITU EMAS
KONSEP MASA

Jumlahnya sama bagi semua manusia
24 jam sehari

7 hari seminggu
4 minggu sebulan
12 bulan setahun
Tidak boleh diperbaharui, diganti atau dikumpul
Terhad


terjemahan Surah al- Asr (surah yang ke 103 dalam kitab alQuran)

Demi MASA !
Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran

KEPENTINGAN MENGURUS MASA


🌟Masa dapat digunakan untuk aktiviti yang berfaedah
🌟Aktiviti dapat dilakukan secara cekap dan berkesan
🌟Dapat mengelakkan pembaziran masa
🌟Meningkatkan produktiviti
🌟Meningkatkan kecekapan dan ketepatan bekerjaPUNCA KEKURANGAN MASA


✨Tidak tahu mengenalpasti keutamaan di antara aktiviti
✨Suka menggunakan banyak masa untuk satu jenis kerja sahaja
✨Sikap suka menangguhkan kerja
✨Sikap “serba sanggup”
✨Terlalu banyak gangguan

2 comments:

Powered by Blogger.