MASA ITU EMAS
KONSEP MASA

Jumlahnya sama bagi semua manusia
24 jam sehari

7 hari seminggu
4 minggu sebulan
12 bulan setahun
Tidak boleh diperbaharui, diganti atau dikumpul
Terhad


terjemahan Surah al- Asr (surah yang ke 103 dalam kitab alQuran)

Demi MASA !
Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran

KEPENTINGAN MENGURUS MASA


šŸŒŸMasa dapat digunakan untuk aktiviti yang berfaedah
šŸŒŸAktiviti dapat dilakukan secara cekap dan berkesan
šŸŒŸDapat mengelakkan pembaziran masa
šŸŒŸMeningkatkan produktiviti
šŸŒŸMeningkatkan kecekapan dan ketepatan bekerjaPUNCA KEKURANGAN MASA


✨Tidak tahu mengenalpasti keutamaan di antara aktiviti
✨Suka menggunakan banyak masa untuk satu jenis kerja sahaja
✨Sikap suka menangguhkan kerja
✨Sikap “serba sanggup”
✨Terlalu banyak gangguan

2 comments:

Powered by Blogger.